Asuntokaupan kuntotarkastus

Asuntokaupan kuntotarkastuksen tavoite on antaa puolueetonta tietoa asunnon rakennusteknisestä kunnosta, vaurioriskeistä ja korjaustarpeista.

Kuntotarkastus suoritetaan ainetta rikkomattomin menetelmin, aistinvaraisesti ja kokemusperäisesti.

Tilaajan tulisi ennen tarkastusta huomioida seuraavaa:

Rakennusta koskevat asiakirjat valmiiksi:

  • Rakennus- ja rakennepiirustukset
  • Lopputarkastuspöytäkirja
  • Raportit aiemmin tehdyistä kuntotarkastuksista
  • Muut rakennusta koskevat asiakirjat

Omistajan tulee ennen tarkastusta kirjata ylös tiedossa olevat seikat
(liitteenä lomake ko. asioiden kirjaamista varten):

  • Omistushistoria
  • Tehdyt korjaustoimenpiteet
  • Tiedossa olevat vauriot tai epäilyt
  • Suunnitellut korjauiset
  • Poikkeavat käyttötottumukset, hajut yms.

Ennen tarkastusta tulee talon asukkaiden huomioida seuraavaa:

  • Laatoitetussa suihkutilassa tulee suihkun käyttöä vältää noin 2 vrk ennen tarkastusta
  • Normaali käyttö(ei tehotuuletusta, ovet mielummin suljettuina)
  • Esteetön kulku / tarkastus mahdoillisuus
    • mahdollisten kaivojen kannet esiin, kaivot avattavissa vähibtään 1 salaojien tarkastuskaivo esille
      allaskaappi vapaaksi
  • Tikkaat / kulku katolle

Asuntokaupan kuntotarkastusta varten tehty yhteinen toimintamalli, jonka mukaisesti kuntotarkastuksia tehdään. (ks. tilaajan ohje KH 90-00316)

Kuntotarkastuksen tekeminen paikanpäällä kestää noin 2 - 5 tuntia. Kirjallinen raportti tehdään seuraavina päivinä (mahdollisimman pian) tarkastuksen jälkeen.

Sekä myyjän ja ostajan läsnäoloa tarkastuksessa suositellaan( ei välttämätöntä).

Korjaustoimenpiteet

 

 

 

 

 

Tammikuu©2013